Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met NoSiss interieur en verkoopstyling, Snekerstraat 15, 8701 XB Bolsward.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
NoSiss interieur en verkoopstyling kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van NoSiss interieur en verkoopstyling, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan NoSiss interieur en verkoopstyling verstrekt.

Bij NoSiss interieur en verkoopstyling kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom NoSiss interieur en verkoopstyling deze gegevens nodig heeft
NoSiss interieur en verkoopstyling verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan NoSiss interieur en verkoopstyling je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht met één van de leden.

Hoelang NoSiss interieur en verkoopstyling gegevens bewaart
NoSiss interieur en verkoopstyling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, telefoonnummer en e-mailadres: onbepaald, zo lang ons contact redelijkerwijs duurt.

Gegevens over je activiteiten op onze website: 27 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics) .

Internetbrowser en apparaat type: 27 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics).

Delen met anderen
NoSiss interieur en verkoopstyling verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van NoSiss interieur en verkoopstyling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. NoSiss interieur en verkoopstyling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
NoSiss interieur en verkoopstyling maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van NoSiss interieur en verkoopstyling bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, zonder het adres van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan NoSiss interieur en verkoopstyling te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  NoSiss interieur en verkoopstyling heeft hier geen invloed op.

NoSiss interieur en verkoopstyling heeft Google geen toestemming gegeven om via NoSiss interieur en verkoopstyling verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nosiss.nl. NoSiss interieur en verkoopstyling zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Beveiliging en SSL
NoSiss interieur en verkoopstyling neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NoSiss interieur en verkoopstyling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door NoSiss interieur en verkoopstyling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NoSiss interieur en verkoopstyling op via info@nosiss.nl.

Contact
Https://nosiss.nl is een website van NoSiss interieur en verkoopstyling. NoSiss interieur en verkoopstyling is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Snekerstraat 15, 8701 XB Bolsward
  • Vestigingsadres: Snekerstraat 15, 8701 XB Bolsward
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69916950
  • E-mailadres: info@nosiss.nl

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie.